BAŞVURUYA İLİŞİKİN ÖNEMLİ DUYURU



Burs başvurularımız; Vakıf Burs Başvuru Şartnamemiz esas alınarak değerlendirilecektir. Bazı burs başvuru esasları aşağıda sıralanmıştır.

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER
a) Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı olan,
b) Çanakkale nüfusuna kayıtlı olanlar veya Çanakkale’de 10yıl ikamet edenler,
c) Maddi imkânları yetersiz olan ve bu durumu belgeleyen (hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3’ünden az olması şarttır),
d) Başarılı öğrenciler (öğrencilerin bir alt sınıftan en fazla 3 (üç) dersi olabilir)

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK ÖĞRENCİLER
a) Birden fazla kurumdan öğrenim kredisi veya burs alan,
b) Asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışan öğrenciler,
c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,
d) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
e) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
f) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler
g) Vakıf Üniversitelerinin %25,%50,%75 burslu programlarında okuyan Öğrenciler

BURS BAŞVURUSU İÇİN ÖNCEDEN TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
1) Fotoğraf (jpg,png)
2) Üniversiteyi yeni kazananlar için ÖSYM Kazandı Belgesi (pdf)
3) Öğrenci Belgesi (Üniversite öğrencileri için E-Devletten alınabilir.) (pdf)
4) Onaylı Karne veya Transkript (pdf)
5) Okuyan kardeşi varsa, kardeşinin/kardeşlerinin öğrenci belgesi (pdf)
6) Kurum Araştırma Formu (Formu doldurduktan sonra sisteme PDF formatında yükleyiniz)  İndir
7) 7) Anne veya Baba'nın Vukuatlı Nüfüs Aile Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir.) (pdf)
8) İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir.) (pdf)
9) Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına Gelir Durumunu Gösterir Belge (Maaş Bordrosu, Çiftçilik Belgesi, SGK Hizmet Dökümü vs) (Memurlar için E-Devletten alınabilir.) (pdf)
10) Üniversite öğrencileri için Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir.) (pdf)
11) Öğrencinin; anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin etmesi gereken belgeler:
a. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına  Esnaflardan Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtlarında (Vergi, 2022S.K.,Nafaka Vs) mükellefi olup olmadığının,  E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
b. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına  SGK Hizmet Döküm Belgesi (herhangi bir işte çalışmayan veya çiftçi olan  aileler için anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi),
c. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul kaydı olup olmadığının, E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),
d. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına  Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul ve destekleme kaydı olup olmadığının,  E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
e. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına Trafik İl/İlçe Tescil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir araç kaydı olup olmadığının, E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),
f. Tek PDF dosya içinde Anne ,Baba ve Kendi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kayıtlarında sosyal yardımlardan yararlanmasına ilişkin bir kaydı olup olmadığının, E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
Okumak için Tıklayınız Vakıf Burs Şartnamesi  

Burs Başvuru Formu için Tıklayınız.

© - Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı